اسکیس و راندو

گروه آموزشی تاپ اسکچ ، با هدف افزایش مهارت طراحی دستی و تکنیک های طراحی سریع یا اسکچینگ ایجاد شده است. اسکیس و راندو یکی از روش های مناسب برای تبدیل ایده های ذهنی به فرم سه بعدی می باشد.

 

طراحی مفهومی

طراحی مفهومی طراحی مفهومی طراحی مفهومی یا اسکیس تعریف طراحی مفهومی طراحی مفهومی در معماری اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) طراحی مفهومی طراحی مفهومی طراحی مفهمی یا ...

کشیدن بیضی در طراحی

رسم خطوط هندسی در اسکیس و راندو کشیدن بیضی در طراحی قاعده رسم بیضی در اسکیس و راندو آموزش رسم بیضی در طراحی و راندو تکنیک راندو طراحی داخلی اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ ...

پرسپکتیو سه نقطه(3)

آموزش ترسیم پرسپکتیو سه نقطه پرسپکتیو سه نقطه(3) آموزش ترسیم پرسپکتیو سه نقطه پرسپکتیو سه نقطه ای ساده طراحی پرسپکتیو سه نقطه ای پرسپکتیو در اسکیس و راندو تکنیک راندو طراحی داخلی اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو ...

پرسپکتیو سه نقطه ای(1)

پرسپکتیو سه نقطه ای پرسپکتیو سه نقطه ای(1) آموزش پرسپکتیو سه نقطه ای آموزش ترسیم پرسپکتیو سه نقطه ای پرسپکتیو سه نقطه ای ساده طراحی پرسپکتیو سه نقطه ای پرسپکتیو در اسکیس و راندو تکنیک راندو طراحی داخلی اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو ...

طراحی تکنیکی برای مبتدیان (2)

طراحی داخلی اتاق خواب با رعایت نکات پرسپکتیو در آن طراحی تکنیکی برای مبتدیان (2) پرسپکتیو یک نقطه ای(2) انتخاب نقطه محوشونده در پرسپکتیو یک نقطه ای پرسپکتیو در اسکیس و راندو تکنیک راندو طراحی داخلی اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو مقدماتی اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه ...

طراحی تکنیکی برای مبتدیان

تکنیک پرسپکتیو یک نقطه طراحی تکنیکی برای مبتدیان پرسپکتیو یک نقطه ای قوانین مهم پرسپکتیو یک نقطه ای پرسپکتیو در اسکیس و راندو تکنیک راندو طراحی داخلی اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو مقدماتی اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو ...

راندو طراحی داخلی

راندو زیبا از راه پله چوبی راندو طراحی داخلی تصاویر اسکیس و راندو دکوراسیون داخلی تکنیک راندو طراحی داخلی اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو مقدماتی اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) راندو طراحی ...

راندو اشیاء(4)

راندو اشیاء راندو اشیاء(4) راندو محصولات صنعتی اسکچینگ و راندو محصولات طراحی محصول اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو مقدماتی اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) راندو اشیاء(4) راندو اشیاء ...

راندو اشیاء(3)

اسکیس و راندو زیبا از دکوراسیون داخلی منزل راندو اشیاء(3) هایلات طراحی توسط ماژیک انواع کاغذ ها در اسکیس و راندو تکنیک های راندو در معماری اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو مقدماتی اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ ...

راندو اشیاء(2)

دقت در انجام انواع هایلایت در طراحی راندو اشیاء(2) طراحی سریع با ماژیک تکنیک راندو با پاستل تکنیک های راندو در معماری اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو مقدماتی اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت ...