اسکیس و راندو

گروه آموزشی تاپ اسکچ ، با هدف افزایش مهارت طراحی دستی و تکنیک های طراحی سریع یا اسکچینگ ایجاد شده است. اسکیس و راندو یکی از روش های مناسب برای تبدیل ایده های ذهنی به فرم سه بعدی می باشد.

 

نکاتی عالی در طراحی معماری(2)

تکنیک هاشور زدن در اسکیس و راندو نکاتی عالی در طراحی معماری(2) مبانی طراحی معماری روند طراحی معماری آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) نکاتی عالی در طراحی ...

نکاتی عالی در طراحی معماری(1)

طراحی آزادانه با دست(اسکیس و راندو) نکاتی عالی در طراحی معماری(1) مبانی طراحی معماری روند طراحی معماری آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری نکاتی عالی در طراحی معماری(1) نکاتی عالی در طراحی معماری یادگیری درس ...

نکاتی مهم در اسکیس طراحی داخلی(3)

نکاتی مهم در اسکیس طراحی داخلی نکاتی مهم در اسکیس طراحی داخلی(3) آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) نکاتی مهم در اسکیس طراحی داخلی(3) نکاتی مهم در ...

نکاتی مهم در اسکیس طراحی داخلی(2)

تکنیک اسکیس و راندو با ماژبک نکاتی مهم در اسکیس طراحی داخلی(2) آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) نکاتی مهم در اسکیس طراحی داخلی(2) تکنیک اسکیس و ...

نکاتی مهم در اسکیس طراحی داخلی(1)

رنگ ها در طراحی داخلی نکاتی مهم در اسکیس طراحی داخلی(1) آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) نکاتی مهم در اسکیس طراحی داخلی(1) اسکیس و طراحی ...

تکنیک سایه زدن در اسکیس

استفاده از ترکیبی از روش ها برای سایه زدن تکنیک سایه زدن در اسکیس سایه زدن به سبک هاشور زدن متقابل آموزش سایه زدن در معماری آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس ...

کیفیت خطوط در اسکیس

اسکیس و راندو زیبا از معماری داخلی کیفیت خطوط در اسکیس خطوط اسکیس آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) کیفیت خطوط در اسکیس اسکیس و راندو زیبا از ...

ترسیم اتاق براساس پرسپکتیو دو نقطه ای(قسمت دوم)

رعایت اصول پرسپکتیو در اسکیس و راندو اتاق ترسیم اتاق براساس پرسپکتیو دو نقطه ای(قسمت دوم) آموزش پرسپکتیو دو نقطه ای پرسپکتیو دو نقطه ای ساده اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) ترسیم ...

ترسیم اتاق براساس پرسپکتیو دو نقطه ای(قسمت اول)

اسکیس و راندو از فضای اتاق ترسیم اتاق براساس پرسپکتیو دو نقطه ای(قسمت اول) آموزش پرسپکتیو دو نقطه ای پرسپکتیو دو نقطه ای ساده اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) ترسیم ...

ترسیم اتاق براساس پرسپکتیو یک نقطه ای

اسکیس و راندو زیبا از فضای داخلی ترسیم اتاق براساس پرسپکتیو یک نقطه ای آموزش کشیدن پرسپکتیو یک نقطه ای اتاق پرسپکتیو در اسکیس و راندو تکنیک راندو طراحی داخلی اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره ...