اسکیس و راندو

گروه آموزشی تاپ اسکچ ، با هدف افزایش مهارت طراحی دستی و تکنیک های طراحی سریع یا اسکچینگ ایجاد شده است. اسکیس و راندو یکی از روش های مناسب برای تبدیل ایده های ذهنی به فرم سه بعدی می باشد.

 

20 نکته در طراحی فنی (قسمت سوم)

اسکیس و راندو فنی و خلاقانه 20 نکته در طراحی فنی (قسمت سوم) آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) 20 نکته در طراحی فنی (قسمت سوم) اسکیس ...

20 نکته در طراحی فنی (قسمت دوم)

طراحی فنی 20 نکته در طراحی فنی (قسمت دوم) آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) 20 نکته در طراحی فنی (قسمت دوم) طراحی ...

20 نکته در طراحی فنی (قسمت اول)

20 نکته در طراحی فنی (قسمت اول) 20 نکته در طراحی فنی (قسمت اول) آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) 20 نکته در طراحی فنی (قسمت اول) 20 ...

سه اشتباه در طراحی پرسپکتیو (1)

اسکیس و راندو در معماری سه اشتباه در طراحی پرسپکتیو (1) آموزش کشیدن پرسپکتیو اشتباه در پرسپکتیو آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) سه اشتباه در ...

سه اشتباه در طراحی پرسپکتیو (2)

پرسپکتیو در طراحی سه اشتباهی که در طراحی پرسپکتیو (2) آموزش کشیدن پرسپکتیو آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) سه اشتباه در طراحی پرسپکتیو ...

تکنیک های نمایش (ارائه) طراحی های معماری(2)

دقت در کنتراست رنگ ها در طراحی تکنیک های نمایش (ارائه) طراحی های معماری(2) آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) تکنیک های نمایش (ارائه) طراحی های معماری(2) آموزش ...

تکنیک های نمایش (ارائه) طراحی های معماری(1)

دقت در سایه زدن تکنیک های نمایش (ارائه) طراحی های معماری(1) آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) تکنیک های نمایش (ارائه) طراحی های معماری(1) تکنیکهای ...

تکنیک هاشور زدن(2)

هاشور زدن لکه ای تکنیک هاشور زدن(2) فرمول هاشور زدن یا سایه زدن ترکیبی نکات کلیدی در زمینه هاشور زدن متقاطع روش های هاشور زدن در طراحی انواع هاشور در طراحی آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش ...

چگونه خطوط اسکیس را با اعتماد به نفس بکشیم؟

راندو نشیمن با استفاده از تکنیک ماژیک چگونه خطوط اسکیس را با اعتماد به نفس بکشیم؟ قدم های موفقیت در ترسیم اسکیس آموزش مقدماتی اسکیس آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ ...

تکنیک هاشورزدن در راندو(1)

رنگ آمیزی در اسکیس و راندو تکنیک هاشورزدن در راندو(1) روش های هاشور زدن در طراحی انواع هاشور در طراحی آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) تکنیک ...