آموزش

در طراحی معمارانه چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟(قسمت دوم)

طراحی معمارانه در طراحی معمارانه  چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟(قسمت دوم) استفاده از تکنیکهای مختلف در طراحی معمارانه تکنیک هاشور و سایه در طراحی معمارانه مفاهیم  پایه در اسکیس و راندو آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس ...

سبک گرافیکی خودتان را توسعه دهید!

اسکیس و راندو در طراحی سبک گرافیکی خودتان را توسعه دهید! تقویت و توسعه سبک طراحی مفاهیم  پایه در اسکیس و راندو آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) سبک گرافیکی خودتان ...

در طراحی معمارانه چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟(قسمت اول)

استفاده از خطوطی با ضخامتهای مختلف در طراحی معمارانه  چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟(قسمت اول) کشیدن خطوط حرفه ای در اسکیس آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی ...

تمرینی 5 دقیقه ای برای کشیدن خطوطی تمیز (قسمت دوم)

مراحل انجام این تمرین: از کشیدن دایره تا بیضی تمرینی 5 دقیقه ای برای کشیدن خطوطی تمیز (قسمت دوم) آموزش سریع کشیدن خطوط در اسکیس آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی ...

تمرینی 5 دقیقه ای برای کشیدن خطوطی تمیز (قسمت اول)

تمریناتی سریع برای طراحی معمارانه تمرینی 5 دقیقه ای برای کشیدن خطوطی تمیز (قسمت اول) آموزش سریع کشیدن خطوط در اسکیس تمریناتی سریع برای طراحی معمارانه آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری ...

نکاتی در طراحی محوطه(قسمت سوم)

کامل کردن عناصر طراحی نکاتی در طراحی محوطه(قسمت سوم) اسکیس و راندو از محوطه آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) نکاتی در طراحی محوطه(قسمت سوم) قدم ...

نکاتی در طراحی محوطه(قسمت دوم)

اسکیس و راندو از محوطه فضای سبز نکاتی در طراحی محوطه(قسمت دوم) اسکیس و راندو از محوطه آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) نکاتی در طراحی محوطه(قسمت دوم) ...

نکاتی در طراحی محوطه(قسمت اول)

اسکیس و راندو زیبا از محوطه سبز نکاتی در طراحی محوطه(قسمت اول) چگونه با استفاده از قانون پرسپکتیو یک باغچه بکشیم؟ آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) نکاتی ...

چگونه معمار و طراحی موفق باشیم؟(قسمت دوم)

آموزش اسکیس از پایه چگونه معمار و طراحی موفق باشیم؟(قسمت دوم) طریقه سایه زدن در اسکیس و راندو آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) چگونه ...

چگونه معمار و طراحی موفق باشیم؟(قسمت اول)

اسکیس و راندو معماری ساختمان چگونه معمار و طراحی موفق باشیم؟(قسمت اول) چگونگی طراحی شاهکارهایی در معماری آموزش اسکیس از پایه اسکیس و راندو اسکیس و راندو در معماری اسکیس و راندو پیشرفته برگزاری کلاس یادگیری آسان اسکیس در تهران برگزاری کلاس های اسکیس و راندو در تهران آموزش خلاقانه اسکیس و راندو در معماری  شماره همراه ۰۹۱۲۳۱۰۴۱۶۵ مهندس پناهی (مدیریت مجموعه) چگونه معمار و ...